Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPS.271.1.4.2023 Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie

Deadlines:
Published : 01-03-2023 05:19:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 10- dokumentacja projektowa.zip zip 108307.04 2023-03-01 05:19:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 1 do 9.zip zip 1522.86 2023-03-01 05:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu IPS.271.1.4.2023.pdf pdf 265.27 2023-03-01 05:19:00 Proceeding
SWZ. drogi.pdf pdf 641.01 2023-03-01 05:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania IPS.271.1.4.2023.pdf pdf 250.52 2023-06-12 11:14:50 Public message
Odpowiedź na pytania Wykonawcy ISP.271.1.4.2023.pdf pdf 265.52 2023-03-14 14:40:23 Public message
Zmiana SWZ IPS.271.1.4.2023.pdf pdf 260.67 2023-03-14 14:40:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IPS.271.1.4.2023.pdf pdf 34.34 2023-03-14 14:40:23 Public message
Informacja o kwotach IPS.271.1.4.2023.pdf pdf 183.52 2023-03-20 08:21:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert IPS.271.1.4.2023_.pdf pdf 274.14 2023-03-20 13:51:32 Public message
Wybór oferty IPS.271.1.4.2023.pdf pdf 289.21 2023-05-08 16:21:22 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.zip zip 4414.66 2024-04-23 22:42:45 Public message

Announcements

2024-04-23 22:42 Katarzyna Sokalska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].zip

2023-06-12 11:14 Katarzyna Sokalska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-08 16:21 Katarzyna Sokalska Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty IPS.271 [...].pdf

2023-03-20 13:51 Katarzyna Sokalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-20 08:21 Katarzyna Sokalska Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Informacja o kwotach [...].pdf

2023-03-14 14:40 Katarzyna Sokalska W załączeniu odpowiedź na pytania Wykonawcy, Zmiana SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie publiczne.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Zmiana SWZ IPS.271.1 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1569