Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00129471/01 Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz

Urszula Aramowicz
Gmina Wałcz
Deadlines:
Published : 10-03-2023 10:01:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08db2136-d172-d5dc-8aa8-b800124b9a45(1).pdf pdf 109.09 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
SWZ GK.ZP.271.3.2023. zatwierdzone.pdf pdf 1025.37 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
SWZ GK.ZP.271.3.2023.odt odt 54.21 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy GK.ZP.271.3.2023.docx docx 27.77 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie przesłanki wykluczenia GK.ZP.271.3.2023.doc doc 35.5 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu GK.ZP.271.3.2023.doc doc 32 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Grupy kapitałowej GK.ZP.271.3.2023.doc doc 30 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ projektowane postanowienia umowyGK ZP 271 3 2023.doc doc 95.5 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz dostaw GK.ZP.271.3.2023.doc doc 37.5 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia GK.ZP.271.3.2023.doc doc 78 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ – Tabela zgodności zamówienia z wymaganiami określonymi w OPZ GK.ZP.3.2023.doc doc 87 2023-03-10 10:01:00 Proceeding
Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 551.09 2023-03-13 11:01:59 Public message
Odpowiedź na wniosek GK.ZP.271.3.2023 16.03.2023r..pdf pdf 541.74 2023-03-16 08:38:22 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu art. 255 pkt 1 GK.ZP.271.3.2023 platforma.pdf pdf 541.51 2023-03-20 09:46:50 Public message

Announcements

2023-03-20 09:46 Urszula Aramowicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-03-20 08:00 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie zadania – „Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz” zamierza przeznaczyć 150 000,00 zł brutto.
2023-03-16 08:38 Urszula Aramowicz Pytania i wyjaśnienia do treści SWZ

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

2023-03-13 11:01 Urszula Aramowicz Pytania i wyjaśnienia do treści SWZ

Odpowiedź na wnioski [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 750