Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630426 496/21/ZP/2022 Zakup wraz z uruchomieniem nowego układu chłodzenia w trzech stałych komorach magazynowych Zamówienia Publiczne 2022-06-30 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
632111 521/14/ZP/2022 Nagrody rzeczowe. Zamówienia Publiczne 2022-07-05 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
628734 47/26/PN/2022 Remont części pomieszczeń oraz instalacji wentylacyjnej w budynku nr 120 (kuchnia-stołówka) w kompleksie 0550 w m. Karliki Zamówienia Publiczne 2022-07-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632419 45/25/PN/2022 Przygotowanie cystern paliwowych i węzłów dystrybucyjnych oraz węży – przewodów elastycznych DN 75 do legalizacji poprzez wykonanie wymaganego badania okresowego zgodnie wymaganiami WDT sprzętu wojskowego jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie. Zamówienia Publiczne 2022-07-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
629701 494/26/ZP/2022 Przygotowanie obiektów do zimy w Świętoszowie Zamówienia Publiczne 2022-07-06 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
632200 48/26/PN/2022 Remont poddasza oraz zaprojektuj i wykonaj instalację wentylacyjną w łaźniach w budynku nr 18 kompleks 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2022-07-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627596 46/21/PN/2022 Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów półcukierniczych dla wojsk SZ USA będących w rejonie odpowiedzialności 43 WOG Zamówienia Publiczne 2022-06-28 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
625509 43/23/PN/2022 ZMIANA TERMINU OTWARCIA Zakup wraz z transportem i wniesieniem medycznych środków materiałowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zamówienia Publiczne 2022-06-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
618014 38/01/PN/2022 Zakup technicznych środków materiałowych do 155mm sh KRAB dmo REGINA- ZMIANA TERMINU OTWARCIA Zamówienia Publiczne 2022-06-21 07:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
616628 39/20/PN/2022 Dostawa ubrań roboczych, obuwia roboczego i przedmiotów ochrony osobistej dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. ZMIANA TERMINU OTWARCIA Zamówienia Publiczne 2022-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
621872 22/26/PN/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej z częścią kosztową i STWiOR oraz realizacja robót budowlanych wykonanych w oparciu o przygotowaną dokumentację („zaprojektuj i wykonaj”) dla zadania pn.: „Obiekty budowlane nr 9 i 19 w kompleksie nr 7787 – Remont instalacji odgromowej i uziemiającej Zamówienia Publiczne 2022-06-20 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
624167 470/23/ZP/2022 Usługa wykonania usługi legalizacji i napełnienia butli tlenem medycznym Zamówienia Publiczne 2022-06-14 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
620618 451/14/ZP/2022 Zakup sprzętu kulturalno-oświatowego. Zamówienia Publiczne 2022-06-13 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
617057 41/26/PN/2022 Remont poddasza oraz zaprojektuj i wykonaj instalację wentylacyjną w łaźniach w budynku nr 18 kompleks 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2022-06-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
618187 42/26/PN/2022 Remont węzłów sanitarnych oraz zaprojektuj i wykonaj instalację wentylacyjną w łaźniach w budynku nr 16 w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2022-06-09 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
620152 462/14/ZP/2022 Nagrody rzeczowe Zamówienia Publiczne 2022-06-07 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
459211 19/23/2021 Zakup wraz z transportem i wniesieniem testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 Zamówienia Publiczne 2021-05-24 14:58:30 Przetarg nieograniczony Supply Go to
437151 2/17/PN/2021 Dostawa materiałów biurowych, papieru, kalendarzy, tablic i urządzeń biurowych Dominika PUNDOR 2021-03-22 11:46:31 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
469527 29/26/PN/2021 Remont Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF) w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2021-07-12 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
469573 31/26/PN/2021 Wymiana naświetli nad bramami w budynku nr 21 i montaż wyłącznika p.poż w budynku nr 2 w kompleksie 7795 w m. Duninów Zamówienia Publiczne 2021-06-29 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464248 26/26/PN/2021 Remont instalacji odgromowej części podziemia w budynku nr 161 w kompleksie 7795 w m. Duninów i remont posadzki w kotłowni oraz progów w magazynach środków bojowych w kompleksie 3096 w m. Potok Zamówienia Publiczne 2021-07-15 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464117 25/26/PN/2021 Remont dachu papowego w budynku nr 3 i pomieszczeń w budynku nr 6, 21 i 22 w kompleksie 2610 w Żaganiu oraz wymiana drzwi do magazynów broni w budynku nr 15 w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2021-07-13 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to