Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668294 OR-III.271.2.44.2022 ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA: „ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ 270368K (UL. W. POLA) W KM OD 0+230 DO KM 0+978 W M. GORLICE, MIASTO GORLICE” Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-10-12 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
668752 OR-III.271.2.45.2022. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY KS. STANISŁAWA TOKARZA W GORLICACH Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-10-14 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
662456 OR-III.271.2.42.2022 ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 270346K JEZDNI ULICY POD LODOWNIĄ ORAZ NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ (OSIEDLOWEJ) JEZDNI ULICY POD LODOWNIĄ W GORLICACH. Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-09-30 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
656877 OR-III.271.2.41.2022 Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 270337K jezdni ulicy Okrzei w Gorlicach oraz nawierzchni drogi gminnej nr 270292K jezdni ulicy Granicznej w Gorlicach Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-09-15 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
655384 OR-III.271.2.40.2022. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA: „ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ 270368K (UL. W. POLA) W KM OD 0+230 DO KM 0+978 W M. GORLICE, MIASTO GORLICE” Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-09-12 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
653364 OR-III.271.2.39.2022. WYKONANIE REMONTU W CZĘŚCI LEWEJ II PIĘTRA W BUDYNKU SEGMENTU B URZĘDU MIASTA GORLICE Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-09-06 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650158 OR-III.271.2.38.2022. REALIZACJA ZADANIA: „MODERNIZACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ MIASTA GORLICE W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA - BASEN KĄPIELOWY OTWARTY - ETAP I” W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-09-02 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642878 OR-III.271.2.35.2022. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE Z ZASTOSOWANIEM OPRAW LED ORAZ SYSTEMU INTELIGENTNEGO STEROWANIA Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-08-30 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649000 OR-III.271.2.37.2022. BUDOWA ZADASZENIA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH ZADANIA: „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – RIFL TERENY GÓRSKIE” – POPRAWA INFRASTRUKTURY, W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-08-24 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644044 OR-III.271.2.36.2022. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA: „ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ 270368K (UL. W. POLA) W KM OD 0+230 DO KM 0+978 W M. GORLICE, MIASTO GORLICE” Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-08-10 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
638414 OR-III.271.2.30.2022 Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-08-01 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642649 OR-III.271.2.34.2022. DOSTAWA NOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA – SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DO BUDYNKU SOKOŁA W GORLICACH Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2022-08-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
228747 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ ZORGANIZOWANIE STACJONARNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GORLICACH I ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYJMOWANIA ODPADÓW W TYM PUNKCIE I ICH ZAGOSPODAROWANIA - OR-III.271.2.10.2019 Zamówienia Publiczne UM Gorlice 2019-05-29 15:24:23 - - Go to