List of proceedings: Urząd Miejski Starachowice

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
629885 Zapytanie ofertowe na realizację filmu promocyjne... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-29 12:15:00 Inquiry go to
628967 Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją za... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-28 11:00:00 Inquiry go to
631059 Dostawa drobnych artykułów AGD na potrzeby CUS Centrum Usług Społecznych 2022-06-27 14:00:00 Inquiry go to
631288 Dostawa wody pitnej dla pracowników Centrum Usług Społecznych 2022-06-27 13:00:00 Inquiry go to
631217 Dostawa wody pitnej dla pracowników Centrum Usług Społecznych 2022-06-24 12:26:41 Inquiry go to
628091 Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego „Opraco... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-24 12:00:00 Inquiry go to
628583 Zamawiający zleca do wykonania realizację usługi d... Centrum Usług Społecznych 2022-06-24 09:00:00 Inquiry go to
626992 Organizacja wizyty studyjnej do Norwegii dla 8 osó... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-23 12:00:00 Inquiry go to
628066 Usunięcie odpadów z działek o nr ewid. 1412, 1414,... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-22 17:00:00 Inquiry go to
627504 Dostawa artykułów chemicznych na potrzeby CUS Centrum Usług Społecznych 2022-06-22 10:00:00 Inquiry go to
628553 Dostawa wody pitnej dla pracowników Centrum Usług Społecznych 2022-06-22 08:00:00 Inquiry go to
626957 Usługa odbioru składników rzeczowych majątku rucho... Centrum Usług Społecznych 2022-06-21 10:00:00 Inquiry go to
628660 Usługa odbioru składników rzeczowych majątku rucho... Centrum Usług Społecznych 2022-06-21 09:46:00 Inquiry go to
625112 Organizacja wycieczki dla seniorów Starachowice-Sa... Centrum Usług Społecznych 2022-06-20 10:00:00 Inquiry go to
625106 Zamawiający zleca do wykonania realizację usługi d... Centrum Usług Społecznych 2022-06-20 09:30:00 Inquiry go to
625089 Zamawiający zleca do wykonania realizację usługi d... Centrum Usług Społecznych 2022-06-20 09:00:00 Inquiry go to
627246 Dostawa wody pitnej dla pracowników Centrum Usług Społecznych 2022-06-20 08:00:00 Inquiry go to
622894 Zakup i dostawa tablic korkowych Centrum Usług Społecznych 2022-06-15 08:00:00 Inquiry go to
626098 Remont szaletu miejskiego przy al. Armii Krajowej ... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-14 15:15:00 Inquiry go to
623910 Podział nieruchomości przy ul. Kopalnianej działka... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-14 09:00:00 Inquiry go to
623752 Podział nieruchomości przy ul. Leśnej Urząd Miejski Starachowice 2022-06-14 09:00:00 Inquiry go to
623733 Wykonanie podziału nieruchomości przy ul. Kopalnia... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-14 09:00:00 Inquiry go to
622906 Wykonanie ogrodzenia nieruchomości GMiny Starachow... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-14 09:00:00 Inquiry go to
624775 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-13 09:00:00 Inquiry go to
624769 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-13 09:00:00 Inquiry go to
623766 „Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-10 14:00:00 Inquiry go to
623129 Zakup biletów lotniczych do Rygi (Łotwa) oraz zaku... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-10 10:00:00 Inquiry go to
623352 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-09 15:00:00 Inquiry go to
623369 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe... Urząd Miejski Starachowice 2022-06-09 15:00:00 Inquiry go to
620234 Zakup i dostawa artykułów BHP Centrum Usług Społecznych 2022-06-08 08:00:00 Inquiry go to