Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IiZ.271.2.2022 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach zadania rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa Wielkopolska polegający na dostawie sprzętu informatycznego

Zamówienia Publiczne
Gmina Środa Wielkopolska
Deadlines:
Published : 14-01-2022 13:27:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1295.89 2022-01-14 13:27:00 Proceeding
załącznik 1_oferta v.2.docx docx 65.72 2022-01-14 13:27:00 Proceeding
załącznik 2_OPZ.docx docx 162.52 2022-01-14 13:27:00 Proceeding
załącznik 3_oświadczenia v.2.docx docx 48.17 2022-01-14 13:27:00 Proceeding
załącznik 4_wzór umowy.pdf pdf 907.93 2022-01-14 13:27:00 Proceeding
załącznik 5_wykaz dostaw.docx docx 46.88 2022-01-14 13:27:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.99 2022-01-14 13:27:00 Proceeding
wyjaśnienie nr 1 dostawa sprzętu informatycznego .pdf pdf 765.61 2022-01-21 13:24:35 Public message
wyjaśnienie nr 2 dostawa sprzętu informatycznego .pdf pdf 618.88 2022-01-24 14:30:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert zakup sprzętu informatycznego.pdf pdf 594.39 2022-01-27 11:53:14 Public message
Ogłoszenie o wyborze odfert zakup sprzętu .pdf pdf 678.88 2022-03-11 12:22:59 Public message

Announcements

2022-03-11 12:22 Zamówienia Publiczne Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej Wydział Inwestycji i Zamówień przesyła ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy postępowania pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach zadania rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa Wielkopolska polegający na dostawie sprzętu informatycznego.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-01-27 11:53 Zamówienia Publiczne Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczył w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 344.154 zł
2022-01-24 14:30 Zamówienia Publiczne Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej w załączeniu przekazuje Wyjaśnienia nr 2 do SWZ dotyczy postępowania pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach zadania rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa Wielkopolska polegający na dostawie sprzętu informatycznego.

wyjaśnienie nr 2 dos [...].pdf

2022-01-21 13:24 Zamówienia Publiczne Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej w załączeniu przesyła wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy postępowania pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach zadania rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa Wielkopolska polegający na dostawie sprzętu informatycznego.

wyjaśnienie nr 1 dos [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676