Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPI.271.1.1.2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00028801/01 z dnia 2022-01-20)

Hanna Bielarz
Gmina Dobrzyca
Deadlines:
Published : 20-01-2022 15:35:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 164.46 2022-01-20 15:35:00 Proceeding
SWZ_1_1_Kanalizacja.docx docx 88.04 2022-01-20 15:35:00 Proceeding
zał_1-14 do SWZ.zip zip 83549.24 2022-01-20 15:35:00 Proceeding
pyt_odp.docx docx 16.91 2022-02-07 08:58:37 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 123.64 2022-02-11 11:03:19 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 219.36 2022-03-01 12:56:43 Public message
Ogłoszenie_o_wyniku.pdf pdf 76.3 2022-03-15 13:10:09 Public message

Announcements

2022-03-15 13:10 Hanna Bielarz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-03-01 12:56 Hanna Bielarz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-02-11 11:03 Hanna Bielarz Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-11 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 5 440 742,11 zł brutto
2022-02-07 08:58 Hanna Bielarz PYTANIE-ODPOWIEDŹ

pyt_odp.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 915