Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/TO/2022 2/TO/2022 Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt należących do kategorii I od Zakładu Oczyszczania Miasta oraz zwierzyny leśnej z terenu Miasta Oleśnica (56-400)

Deadlines:
Published : 21-01-2022 14:03:00
Placing offers : 26-01-2022 14:00:00
Offers opening : 26-01-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt należących do kategorii I od Zakładu Oczyszczania Miasta oraz zwierzyny leśnej z terenu Miasta Oleśnica (56-400).

2. Informacje szczegółowe wraz z zakresem usług oraz wzór umowy związane z ofertą zawarte są w załączniku.


3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


4. Pytania proszę składać za pomocą platformy lub bezpośrednio na e-mail: rlaprus@mgk.olesnica.pl lub pchynek-wojcik@mgk.olesnica.pl


5.Telefon kontaktowy: 71 396 71 40/39


6. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
MGK OLEŚNICA - Opis oferty - 2022 (utylizacja zwłok padłych zwierząt).docx docx 26.98 2022-01-21 14:03:00 Proceeding
MGK OLEŚNICA - Wzór umowy - utylizacja zwłok padłych zwierząt - 2022.doc doc 68 2022-01-21 14:03:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór, załadunek i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt leśnych mniejszych (np. sarny) Proszę podać cenę za odbiór 1 sztuki. 1 pc. - (0)
2 Koszt transportu związany z odbiorem padłych zwierząt leśnych mniejszych Dotyczy pozycji 1. Proszę podać cenę transportu. 1 service - (0)
3 Odbiór, załadunek i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt leśnych większych (np. dziki) Proszę podać cenę za odbiór 1 sztuki. 1 pc. - (0)
4 Koszt transportu związany z odbiorem padłych zwierząt leśnych większych Dotyczy pozycji 3. Proszę podać cenę transportu. 1 service - (0)
5 Odbiór, załadunek wraz z przekazaniem do utylizacji padłych zwierząt mniejszych odbieranych hurtem po kilka sztuk do 50 kg łącznie Proszę podać cenę za 1 kg. 1 kg - (0)
6 Koszt transportu związany z odbiorem padłych zwierząt leśnych mniejszych odbieranych hurtem po kilka sztuk do 50 kg łącznie Dotyczy pozycji 5. Proszę podać cenę transportu. 1 service - (0)
7 Odbiór, załadunek wraz z przekazaniem do utylizacji padłych zwierząt mniejszych odbieranych hurtem po kilka sztuk powyżej 50 kg łącznie Proszę podać cenę za 1 kg. 1 kg - (0)
8 Koszt transportu związany z odbiorem padłych zwierząt leśnych mniejszych odbieranych hurtem po kilka sztuk do 50 kg łącznie Dotyczy pozycji 7. Proszę podać cenę transportu. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wpis do rejestru Głównego Lekarza Weterynarii - Rejestr podmiotów utylizacyjnych dot. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, sektor utylizacyjny zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Proszę potwierdzić. (0)
3 Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta do przewożenia padłych zwierząt - Wykonawca posiada wskazaną decyzję. Proszę potwierdzić poprzez załączenie dokumentu. Attachment required (0)
4 Aktualna umowa pomiędzy Oferentem (Wykonawcą) a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór oraz utylizację padłych zwierząt - Proszę potwierdzić poprzez załączenie dokumentu. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 109