Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.2.2022 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej na terenie Powiatu Nowotomyskiego

Deadlines:
Published : 26-01-2022 11:25:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00035264_01.pdf pdf 147.4 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 381.57 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. A - OPZ równanie.pdf pdf 118.55 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. A.1. - wykaz dróg.pdf pdf 420.03 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
Mapa dróg powiatowych..pdf pdf 2593.08 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 29.9 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 20.13 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. nr 3 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 45 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. nr 4 - wykaz robót.docx docx 17.78 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz narzędzi.docx docx 20.5 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy.pdf pdf 648.91 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
zał. nr 7 - STWiOR.pdf pdf 546.65 2022-01-26 11:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 210.22 2022-02-11 10:09:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 262.39 2022-02-17 09:02:34 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 2022_BZP 00067903_01.pdf pdf 69.2 2022-02-25 08:37:41 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 82.43 2022-02-11 09:00:00 Public message

Announcements

2022-02-25 08:37 Ewa Jaroch ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-17 09:02 Ewa Jaroch Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-11 10:09 Ewa Jaroch Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-11 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368