Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/W2/2022 Remont pomieszczenia hydroforni wraz z wymianą urządzeń w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec (K-466)

Deadlines:
Published : 26-01-2022 11:04:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.73 2022-01-26 11:04:00 Proceeding
swz.pdf pdf 791.65 2022-01-26 11:04:00 Proceeding
swz i załączniki.zip zip 3187.89 2022-01-26 11:04:00 Proceeding
6 odpowiedz na prośbę.pdf pdf 374.36 2022-01-31 09:26:43 Public message
5 Załącznik nr 1.zip zip 7641.99 2022-01-31 09:26:43 Public message
10 odpowiedzi na pytania.pdf pdf 378.79 2022-02-01 13:27:12 Public message
14 odpowiedzi na pytania.pdf pdf 379.79 2022-02-09 14:46:09 Public message
19 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 274.64 2022-02-11 11:55:06 Public message
22 Sprostowanie informacja z otwarcia ofert pop.pdf pdf 276.38 2022-02-11 12:21:06 Public message
35 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 277.98 2022-02-21 14:48:03 Public message
48 Informacja z wyboru oferty str. intern..pdf pdf 215.44 2022-03-02 10:06:44 Public message

Announcements

2022-03-02 10:06 Przemysław Miastkowski Informacja z wyboru oferty.

48 Informacja z wybo [...].pdf

2022-02-21 14:48 Przemysław Miastkowski Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

35 Informacja z otwa [...].pdf

2022-02-11 12:21 Przemysław Miastkowski Sprostowanie informacja z otwarcia ofert.

22 Sprostowanie info [...].pdf

2022-02-11 11:55 Przemysław Miastkowski Informacja z otwarcia ofert.

19 Informacja z otwa [...].pdf

2022-02-11 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 950 000,00 zł (brutto).
2022-02-09 14:46 Przemysław Miastkowski Odpowiedzi na pytania.

14 odpowiedzi na pyt [...].pdf

2022-02-01 13:27 Przemysław Miastkowski Odpowiedzi na pytania.

10 odpowiedzi na pyt [...].pdf

2022-01-31 09:26 Przemysław Miastkowski Odpowiedz na prośbę.

6 odpowiedz na prośb [...].pdf

5 Załącznik nr 1.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656