Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.41.2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługami dystrybucji dla obiektów i infrastruktury oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki

Deadlines:
Published : 19-04-2022 13:04:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4343.51 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
SWZ.docx docx 106.01 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 25.75 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1A i 1B - Formularze cenowe.xlsx xlsx 28.83 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 84.92 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW.docx docx 23.8 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4- Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależno~1.doc doc 74 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. ~1.doc doc 71 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 61.94 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy.docx docx 43.91 2022-04-19 13:04:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ nr 1.pdf pdf 403.31 2022-05-04 12:28:34 Public message
UJEDNOLICONY ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. ~1.doc doc 72 2022-05-04 12:28:34 Public message
Sprostowanie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 76.54 2022-05-04 12:29:19 Public message
Odpowiedź na pytania nr 1.pdf pdf 463.8 2022-05-09 10:28:09 Public message
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 165.71 2022-05-19 12:08:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 135.16 2022-05-19 12:42:15 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 190.38 2022-05-24 11:58:51 Public message

Announcements

2022-05-24 11:58 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2022-05-19 12:42 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-19 12:08 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2022-05-09 10:28 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania nr 1

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-05-04 12:29 Zamówienia Publiczne Sprostowanie ogłoszenia nr 1

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-05-04 12:28 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ nr 1

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

UJEDNOLICONY ZAŁĄCZN [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 528