Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GI.271.45.2022 PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE

Dariusz Zięcina
Gmina Ciężkowice
Deadlines:
Published : 05-05-2022 20:28:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da2e97-85a9-a7e5-df38-a90001c2c7ba.pdf pdf 178.95 2022-05-05 20:28:00 Proceeding
SWZ przebudowa budynku UG_GI.271.45.2022.pdf pdf 1180.45 2022-05-05 20:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ _Projekt budowlany.zip zip 34304.3 2022-05-05 20:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_STWIORB.pdf pdf 269.25 2022-05-05 20:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Przedmiar Robót.zip zip 1439.45 2022-05-05 20:28:00 Proceeding
Załączniki do SWZ przebudowa budynku UG_GI.271.41.2022.docx docx 99.58 2022-05-05 20:28:00 Proceeding
Informacja art. 222 ust. 4 PZP_GI.271.45.2022.pdf pdf 270 2022-05-20 07:39:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert_GI.271.46.2022.pdf pdf 280.52 2022-05-20 11:25:57 Public message
Unieważnienie postępowania_GI.271.46.2022.pdf pdf 279.51 2022-05-20 11:28:04 Public message

Announcements

2022-05-20 11:28 Dariusz Zięcina Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-05-20 11:25 Dariusz Zięcina Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 07:39 Dariusz Zięcina Informacja o kwocie.

Informacja art. 222 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 302