Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00023446/02/p Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Deadlines:
Published : 09-05-2022 11:10:00
Placing offers : 30-05-2022 11:00:00
Offers opening : 30-05-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.94 2022-05-09 11:10:00 Criterion
SWZ I ZAŁĄCZNIKI.7z 7z 919.08 2022-05-09 11:10:00 Criterion
KOSZTORYSY I PRZEDMIARY.7z 7z 14305.92 2022-05-09 11:10:00 Criterion
1. DOKUMENTACJA DROGOWA.7z 7z 25448.62 2022-05-09 11:10:00 Criterion
2. DOKUMENTACJA MOSTOWA.7z 7z 39107.26 2022-05-09 11:10:00 Criterion
3. DOKUMENTACJA KD.7z 7z 6509.07 2022-05-09 11:10:00 Criterion
4. DOKUMENTACJA TELETECHNIKA.7z 7z 21188.05 2022-05-09 11:10:00 Criterion
5. DOKUMENTACJA ENERGETYKA.7z 7z 10815.26 2022-05-09 11:10:00 Criterion
Przedmiar i kosztorys ofertowy - most.7z 7z 366.14 2022-05-25 08:58:41 Public message
DECYZJE I POZWOLENIA.7z 7z 16833.77 2022-05-25 08:58:41 Public message
projekt wykonawczy i SST branża mostowa.7z 7z 17978.63 2022-05-25 08:58:41 Public message
wyjaśnienia do zapytań.pdf pdf 226.15 2022-05-25 08:58:41 Public message
wyjaśnienia do zapytań 2.pdf pdf 184.28 2022-05-26 11:28:03 Public message
SST.pdf pdf 7486.41 2022-05-26 11:28:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 146.33 2022-05-30 11:43:29 Public message
oferta.zip zip 2304.77 2022-05-30 13:14:41 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 475.92 2022-06-01 12:56:14 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 57.73 2022-06-08 08:46:10 Public message

Announcements

2022-06-08 08:46 Emilia Sękowska w dniu 08.06.2022r. zostało zamieszczone ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-06-01 12:56 Emilia Sękowska W dniu 01.06.2022r. została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-30 13:14 Emilia Sękowska W dniu 30.05.2022r. została udostępniona oferta dotycząca przedmiotowego postępowania.

oferta.zip

2022-05-30 11:43 Emilia Sękowska W dniu 30.05.2022r. została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarc [...].pdf

2022-05-30 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 8 500 000,00 zł brutto
2022-05-26 11:28 Emilia Sękowska W dniu 26.05.2022r. zostały zamieszczone wyjaśnienia do zapytań i SST branży mostowej.

wyjaśnienia do zapyt [...].pdf

SST.pdf

2022-05-25 08:58 Emilia Sękowska W dniu 25.05.2022r. zamieszczone zostały wyjaśnienia do zapytań, PW branaż mostowa "PDF" dokumenty formalno-prawne oraz zmieniony kosztorys ofertowy i przedmiar robót branży mostowej.

Przedmiar i kosztory [...].7z

DECYZJE I POZWOLENIA [...].7z

projekt wykonawczy i [...].7z

wyjaśnienia do zapyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ I ZAŁĄCZNIKI.7z

KOSZTORYSY I PRZEDMI [...].7z

1. DOKUMENTACJA DROG [...].7z

2. DOKUMENTACJA MOST [...].7z

3. DOKUMENTACJA KD.7 [...].7z

4. DOKUMENTACJA TELE [...].7z

5. DOKUMENTACJA ENER [...].7z

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 940