Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kz.272.8.2022 Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance

Marcel Kozon
Gmina Somianka
Deadlines:
Published : 13-05-2022 10:59:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 428.78 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.61 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docx docx 21.38 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 15.34 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.docx docx 16.33 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5- Podwykonawstwo.docx docx 14.24 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy.docx docx 40.77 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7- Przedmiar Robót.pdf pdf 171.82 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty.docx docx 29.63 2022-05-13 10:59:00 Proceeding
Kz.272.8.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 208.96 2022-05-30 13:15:00 Public message
Kz. 272.8.2022 Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf pdf 300.43 2022-06-09 08:51:45 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 118.23 2022-06-27 09:02:18 Public message

Announcements

2022-06-27 09:02 Marcel Kozon Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-09 08:51 Marcel Kozon Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kz. 272.8.2022 Infor [...].pdf

2022-05-30 13:14 Marcel Kozon Szanowni Państwo,
przesyłam w załączeniu informacje z otwarcia ofert.

Kz.272.8.2022 Inform [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 618 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 335