Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BID.ZP.01.2022 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem światła „Led”, etap 2

Tadeusz Kawiorski
Gmina Działoszyce
Deadlines:
Published : 18-01-2022 09:25:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 18.01.2022.pdf pdf 144.06 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
_Działoszyce projekt modernizacja dowieszenie opraw - ETAP II.PDF PDF 12780.06 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
Działoszyce przedmiar ETAP II v.2.pdf pdf 126.65 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 4a oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx docx 24.51 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 5 oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie.._.docx docx 22.66 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 6 Wykaz Osob - .doc doc 90 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 462.41 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc doc 92.5 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.docx docx 23.1 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 3a oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.docx docx 23.89 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx docx 23.48 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 8 Wykaz dostaw.doc doc 82 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 9 oswiadczenie o podwykonawcach.doc doc 34 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 10 umowa o podwykonwastwo.doc doc 79 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
Zatwierdzenie dok proj PGE.pdf pdf 1108.58 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wzór umowy.pdf pdf 409.93 2022-01-18 09:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert BID. ZP.01.2022.pdf pdf 235.27 2022-01-27 12:31:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - 21.02.2022.pdf pdf 412.07 2022-02-21 09:42:28 Public message

Announcements

2022-02-21 09:42 Tadeusz Kawiorski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-27 12:31 Tadeusz Kawiorski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmianami), Zamawiający - Gmina Działoszyce informuję, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia prowadzonego pod nazwą: "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem światła „Led”, etap 2” wynosi brutto: 177 536,85 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 545