Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/BZP-U.510.9/2022/MS Przebudowa ulicy Ogarnej w Gdańsku.

Deadlines:
Published : 25-01-2022 09:28:00
Placing offers : 02-03-2022 11:00:00
Offers opening : 02-03-2022 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ .pdf pdf 285.07 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
2. OPZ .pdf pdf 193.58 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
3. Projektowane postanowienia umowy .pdf pdf 402.5 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
4.1. Załączniki do OPZ cz. 1.zip zip 354705.31 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
4.2. Załączniki do OPZ cz. 2.zip zip 255557.88 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
5. Zał. nr 4 do OPZ - wzór kosztorysu ofertowego .xlsx xlsx 53.24 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
6. Zał. nr 10 do SWZ - wzór harmonogramu f-rz .xlsx xlsx 23.3 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
7. Załączniki edytowalne.docx docx 68.49 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
8. Ogłoszenie o zamówieniu - z dnia 25.01.2022.pdf pdf 162.38 2022-01-25 09:28:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ - z dnia 31.01.2022 .pdf pdf 81.39 2022-01-31 12:53:17 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - z dnia 08.02.2022.pdf pdf 122.2 2022-02-08 09:47:21 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu robót - zamienny .docx docx 50.95 2022-02-08 09:47:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.02.2022 .pdf pdf 53.02 2022-02-08 09:47:21 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - z dnia 14.02.2022 .pdf pdf 361.03 2022-02-14 14:31:42 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - drugie z dnia 14.02.2022 .pdf pdf 139.19 2022-02-14 14:40:49 Public message
decyzja ostateczna archeolog PWKZ.pdf pdf 4345.87 2022-02-14 14:40:49 Public message
decyzja ZRID Ogarna.pdf pdf 4366.89 2022-02-14 14:40:49 Public message
Zmiany treści SWZ - z 16.02.2022r.pdf pdf 107.24 2022-02-16 08:15:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2022r.pdf pdf 56.63 2022-02-16 08:15:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16.02.2022.pdf pdf 74.88 2022-02-16 08:33:54 Public message
Zmiana treści SWZ - z dnia 18.02.2022.pdf pdf 76.69 2022-02-18 14:57:07 Public message
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 18.02.2022r.pdf pdf 85.72 2022-02-18 15:23:28 Public message
Zał. nr 4 do OPZ - wzór kosztorysu ofertowego -ZAMIENNY.xlsx xlsx 52.9 2022-02-18 15:23:28 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 23.02.2022r.pdf pdf 91.61 2022-02-23 13:03:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.02.2022r.pdf pdf 36.59 2022-02-23 13:03:24 Public message
Zmiany treści SWZ z dnia 25.02.2022.pdf pdf 109.65 2022-02-25 10:49:35 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - tekst ujednolicony.pdf pdf 360.76 2022-02-25 10:49:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert - dnia 02.03.2022r.pdf pdf 111.01 2022-03-02 12:43:13 Public message
Informacja o wyborze z 07.04.2022 - strona.pdf pdf 112.25 2022-04-07 09:24:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - z dnia 10.05.2022 .pdf pdf 75.13 2022-05-10 13:58:26 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia - na str. int. .pdf pdf 119.6 2022-03-02 11:00:00 Public message

Announcements

2022-05-10 13:58 Marta Szymańska Ogłoszenie o wyniku postępowania - z dnia 10.05.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-07 09:24 Marta Szymańska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - z dnia 07.04.2022r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-02 12:43 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.03.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-02 11:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2022-02-25 10:49 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 25.02.2022r.

Zmiany treści SWZ z [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

2022-02-23 13:03 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 23.02.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-18 15:23 Marta Szymańska Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ - drugie z dnia 18.02.2022r.

Zmiany i wyjaśnienia [...].pdf

Zał. nr 4 do OPZ - w [...].xlsx

2022-02-18 14:57 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 18.02.2022r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

2022-02-16 08:33 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16.02.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-02-16 08:15 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 16.02.2022r.

Zmiany treści SWZ - [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-14 14:40 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ - drugie z dnia 14.02.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

decyzja ostateczna a [...].pdf

decyzja ZRID Ogarna. [...].pdf

2022-02-14 14:31 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 14.02.2022r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

2022-02-08 09:47 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 08.02.2022

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-31 12:53 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 31.01.2022r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2029