Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: INFR/692/2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 25-01-2022 09:25:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. SWZ.doc doc 258.5 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
02. Zał. nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 103 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
03. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx docx 57.77 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
04. Załaczniki do umowy.docx docx 25.41 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
05. Zal. nr 3 do SWZ - formularz JEDZ.doc doc 183.5 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
06. Zal. nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 39 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
07. Zal. nr 5 do SWZ - oświadczenie o aktualności JEDZ.docx docx 20.71 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
08. Zał. nr 6 do SWZ - opz.doc doc 52.5 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
09. Zał. nr 7 do SWZ - wykaz usług.doc doc 49 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
10. Zal. nr 8 do SWZ - oswiadczenie art. 117 ust. 4 PZP.doc doc 61 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
2022-OJS017-040950-pl.pdf pdf 112.58 2022-01-25 09:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 53.5 2022-02-10 10:20:55 Public message
Zawiadomienie.pdf pdf 165.56 2022-03-04 11:55:26 Public message
szacunek 01.04.pdf pdf 522.71 2022-04-05 08:37:02 Public message

Announcements

2022-04-05 08:37 Sylwia Bartkowska Wartość zamówienia na dzień 01.04.2022 r. w związku z sygn. akt. KIO 728/2022

szacunek 01.04.pdf

2022-03-04 11:55 Sylwia Bartkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie.pdf

2022-02-10 10:20 Sylwia Bartkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-02-10 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający – 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu (50-984) przy ul. Obornickiej 100-102 informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę brutto: 4 195 063,94 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785