Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-2/2022 Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu IOMB

Deadlines:
Published : 25-01-2022 15:02:00
Placing offers : 14-02-2022 09:00:00
Offers opening : 14-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 2-2022.docx docx 91.62 2022-01-25 15:02:00 Proceeding
Projekt umowy 2-2022.docx docx 60.03 2022-01-25 15:02:00 Proceeding
Projekt.7z 7z 62632.12 2022-01-25 15:02:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2-2022.pdf pdf 154.28 2022-01-25 15:02:00 Proceeding
Zapytanie i wyjaśnienie do SWZ 2-2022 03.02.2022 R..pdf pdf 149.12 2022-02-03 12:01:18 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2-2022.pdf pdf 36.36 2022-02-04 10:56:37 Public message
modyfikacja SWZ 2-2022 04.02.2022 r..pdf pdf 147.46 2022-02-04 14:56:02 Public message
ZMIENIONY Projekt umowy 2-2022.docx docx 59.92 2022-02-04 14:56:02 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia - wersja nr 2, 2-2022.pdf pdf 37.36 2022-02-04 14:56:02 Public message
protokół z otwarcia ofert 2-2022 - strona postępowania.pdf pdf 118.96 2022-02-14 12:07:44 Public message
Wybór oferty 2-2022, strona postępowania.pdf pdf 122.24 2022-03-18 13:25:47 Public message

Announcements

2022-03-18 13:25 Monika Trella-Kowalska dot. ZP-2/2022
Informacja o wyborze oferty

Wybór oferty 2-2022, [...].pdf

2022-02-14 12:07 Monika Trella-Kowalska dot. postępowania ZP-2/2022
Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].pdf

2022-02-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.278.750,00 zł brutto
2022-02-04 14:56 Karolina Łapińska zmiana treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, przesunięcie terminu składania ofert ZP-2/2022

modyfikacja SWZ 2-20 [...].pdf

ZMIENIONY Projekt um [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-04 10:56 Monika Trella-Kowalska dot. ZP-2/2022
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-03 12:01 Karolina Łapińska Zapytania i wyjaśnienia treści SWZ, sprawa nr ZP-2/2022

Zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 866