Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/2022 „Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz czyszczenie osadnika wód popłucznych w ZPW „Pomorzany” w podziale na pakiety:

Deadlines:
Published : 30-03-2022 13:16:00
Placing offers : 19-05-2022 11:45:00
Offers opening : 19-05-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request (1).zip zip 81.74 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
ogłoszenie_2022-OJS063-167091-pl.pdf pdf 139.2 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
SWZ.docx docx 71.87 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ_P1 Umowa.doc doc 103 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 67 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.zip zip 3535.14 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_P2.doc doc 101.5 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_P3.doc doc 90.5 2022-03-30 13:16:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1.docx docx 17.24 2022-04-28 13:39:55 Public message
MODYFIKACJA SWZ_1.docx docx 19.18 2022-05-02 12:12:38 Public message
Sprostowanie (ogłoszenie zmian przekazane do publikacji).pdf pdf 90.63 2022-05-02 12:12:38 Public message
Sprostowanie (ogłoszenie zmian opublikowane).pdf pdf 87.48 2022-05-04 10:01:35 Public message
MODYFIKACJA SWZ_2.docx docx 18.13 2022-05-06 10:44:48 Public message
Sprostowanie (ogłoszenie zmian opublikowane).pdf pdf 64.83 2022-05-06 10:44:48 Public message
MODYFIKACJA SWZ_3.docx docx 20.69 2022-05-16 12:24:13 Public message
sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 91.09 2022-05-16 12:24:13 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 73 2022-05-16 12:24:13 Public message
sprostowanie_ogłoszone.pdf pdf 88.05 2022-05-17 12:02:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 18.96 2022-05-19 14:55:50 Public message
wybor_najkorzystniejszej_oferty.doc doc 97 2022-06-14 14:55:06 Public message

Announcements

2022-06-14 14:55 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla pakietu 1 oraz 2

wybor_najkorzystniej [...].doc

2022-05-19 14:55 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-19 11:45 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 251 125,00 zł netto:
- Pakiet 1 ( Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem o kodzie 19 08 01- skratki z oczyszczalni ścieków Zdroje) - 48 300,00 zł netto
- Pakiet 2 (Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Zdroje) - 822 825,00 zł net
- Pakiet 3 (Usługa polegająca na czyszczeniu osadnika wód popłucznych w ZPW Pomorzany wraz z zagospodarowaniem wytworzonego podczas świadczenia usługi odpadu) - 1 380 000,00 zł netto

2022-05-17 12:02 Agnieszka Poręczewska-Bereszko opublikowane ogłoszenie zmian wynikających z modyfikacji nr 3

sprostowanie_ogłoszo [...].pdf

2022-05-16 12:24 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SWZ nr 3 oraz sprostowanie (ogłoszenie zmian opublikowane)

MODYFIKACJA SWZ_3.do [...].docx

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2022-05-06 10:44 Patrycja Bułat Modyfikacja treści SWZ nr 2 oraz sprostowanie (ogłoszenie zmian opublikowane)

MODYFIKACJA SWZ_2.do [...].docx

Sprostowanie (ogłosz [...].pdf

2022-05-04 10:01 Patrycja Bułat Sprostowanie (ogłoszenie zmian opublikowane)

Sprostowanie (ogłosz [...].pdf

2022-05-02 12:12 Patrycja Bułat Modyfikacja treści SWZ nr 1 oraz sprostowanie (ogłoszenie zmian przekazane do publikacji)

MODYFIKACJA SWZ_1.do [...].docx

Sprostowanie (ogłosz [...].pdf

2022-04-28 13:39 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1302