Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SGI.271.7.2022 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO – JEZDNEJ PRZEZ RZEKĘ SAN W MIEJSCOWOŚCI BACHÓW

Marian Baran
Gmina Krzywcza
Deadlines:
Published : 27-04-2022 21:44:00
Placing offers : 19-05-2022 11:00:00
Offers opening : 19-05-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO – JEZDNEJ PRZEZ RZEKĘ SAN W M. BACHÓW.pdf pdf 426.8 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE I.docx docx 58.21 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 355.61 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 50.88 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.zip zip 20829.64 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 55.18 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 51.32 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - WYKAZ ROBÓT.docx docx 52.51 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx docx 52.85 2022-04-27 21:44:00 Proceeding
ZMIANA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 131.96 2022-05-10 18:06:35 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 203.81 2022-05-11 19:39:24 Public message
KARTA OBIEKTU MOSTOWEGO.pdf pdf 971.49 2022-05-11 19:39:24 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 132.53 2022-05-11 19:42:42 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 130.84 2022-05-12 19:06:18 Public message
PT_KB_8.1_Rozmieszczenie sworzni.pdf pdf 248.28 2022-05-12 19:06:18 Public message
1.1 Widok z boku. Przekroje.dwg dwg 212.92 2022-05-12 19:06:18 Public message
1.2 Widok z góry.dwg dwg 167.47 2022-05-12 19:06:18 Public message
2.1 Rysunek uszkodzeń na płaszczyźnie od strony dolnej wody.dwg dwg 215.46 2022-05-12 19:06:18 Public message
2.2 Rysunek uszkodzeń na płaszczyźnie od strony górnej wody.dwg dwg 219.21 2022-05-12 19:06:18 Public message
2.3 Rysunek uszkodzeń w widoku z góry.dwg dwg 179.22 2022-05-12 19:06:18 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 3.pdf pdf 142.9 2022-05-12 19:43:28 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 106.18 2022-05-19 11:41:19 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 130.64 2022-05-27 08:53:16 Public message

Announcements

2022-05-27 08:53 Marian Baran Zamawiający informuje, że unieważnił niniejsze postępowanie. W załączeniu pismo w tej sprawie.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-05-26 20:18 Marian Baran The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-19 11:41 Marian Baran Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-19 11:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 8.500.000,00 złotych brutto.
2022-05-12 19:43 Marian Baran Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ. W załączeniu pismo w tej sprawie.

ZMIANA TREŚCI SWZ 3. [...].pdf

2022-05-12 19:06 Marian Baran Zamawiający informuje, że otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. W załączeniu pismo w tej sprawie wraz z załącznikami wnioskowanymi przez Wykonawcę.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

PT_KB_8.1_Rozmieszcz [...].pdf

1.1 Widok z boku. Pr [...].dwg

1.2 Widok z góry.dwg

2.1 Rysunek uszkodze [...].dwg

2.2 Rysunek uszkodze [...].dwg

2.3 Rysunek uszkodze [...].dwg

2022-05-11 19:42 Marian Baran Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. W załączeniu pismo w tej sprawie.

ZMIANA TREŚCI SWZ 2. [...].pdf

2022-05-11 19:39 Marian Baran Zamawiający informuje, że otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. W załączeniu pismo w tej sprawie wraz z załącznikiem wnioskowanym przez Wykonawcę.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

KARTA OBIEKTU MOSTOW [...].pdf

2022-05-10 18:06 Marian Baran Zamawiający informuje o zmianach treści SWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. W załączeniu pismo w tej sprawie.

ZMIANA TREŚCI SWZ 1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2237