Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 071/2022/TR Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych wraz z wykonaniem instalacji c.o. etażowych w lokalach gminnych nr 5, 6, 7, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania w lokalu nr 2 oraz wykonanie łazienki w lokalu nr 5 przy ul. Szobiszowickiej 16 w Gliwicach.

Deadlines:
Published : 28-04-2022 12:35:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.03 2022-04-28 12:35:00 Proceeding
SWZ_Szobiszowicka 16.pdf pdf 1021.18 2022-04-28 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_dokumentacja techniczna.zip zip 5221.39 2022-04-28 12:35:00 Proceeding
Załącznik_nr 2 i 2A_do_SWZ_Formularz_oferty+harmonogram_Szobiszowicka 16.docx docx 34.26 2022-04-28 12:35:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy_Szobiszowicka 16.pdf pdf 535.09 2022-04-28 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie z art 125 ust 1_Szobiszowicka 16.docx docx 58.16 2022-04-28 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie dot grupy kapitalowej_Szobiszowicka 16.docx docx 56.38 2022-04-28 12:35:00 Proceeding
Informacja o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia_Szobiszowicka 16.pdf pdf 371.11 2022-04-28 12:38:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #606462.pdf pdf 180.07 2022-05-20 10:03:31 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_Szobiszowicka 16 (komunikat publiczny).pdf pdf 667.75 2022-05-25 11:43:30 Public message

Announcements

2022-05-25 11:43 Aleksandra Murawska Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-05-20 10:03 Aleksandra Murawska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-28 12:38 Aleksandra Murawska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o maksyma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579