Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/21/ZP/PN Usługa serwisowania aparatów: 1. Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze stacją serwerową 2. Rezonans magnetyczny MR INGENIA 1,5T wraz ze stacją opisową INTELLISPACE PORTAL

Beata Zacharyasz
Megrez Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 14-01-2022 11:50:00
Placing offers : 18-02-2022 08:00:00
Offers opening : 18-02-2022 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. formularz ofertowy.doc doc 84.5 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
2.1. pakiet 1.ods ods 3.96 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
2.2. pakiet 2.ods ods 3.93 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
espd-request(1).zip zip 89.4 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
4.1. wzór_umowy.pdf pdf 1145.17 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
4.2. wzór_umowy.pdf pdf 947.84 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
4.3. wzór umowy.pdf pdf 486.39 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
6. oświadczenie wykonawcy art. 125.doc doc 38.5 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 39 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
8. wykaz usług.doc doc 33.5 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
9. wykaz osób.odt odt 7.27 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
10. OPZ pakiet 1.docx docx 28.11 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
11. OPZ pakiet 2.docx docx 23.5 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 934.04 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.17 2022-01-14 11:50:00 Proceeding
Odp._na_pytania wraz z modyfikacją treści SWZ.pdf pdf 1043.78 2022-02-09 10:25:51 Public message
1.zmodyfikowany formularz ofertowy.doc doc 84.5 2022-02-09 10:25:51 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 73.71 2022-02-14 09:48:28 Public message
Zestawienie cen z otwarcia ofert.pdf pdf 432.46 2022-02-18 08:55:49 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pakiet nr 1. Zawiadomienie o unieważnieniu pakietu nr 2.pdf pdf 682.52 2022-03-23 12:51:32 Public message

Announcements

2022-03-23 12:51 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-02-18 08:55 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu przedkładam informację z otwarcia ofert.

Zestawienie cen z ot [...].pdf

2022-02-18 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, ze kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi do wysokości kwoty gross dla:
Pakietu nr 1: 842.400,00zł.
Pakietu nr 2: 282.852,00zł.
2022-02-14 09:48 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-02-09 10:25 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu przedkładam odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją treści SWZ

Odp._na_pytania wraz [...].pdf

1.zmodyfikowany form [...].doc

2022-02-07 07:03 Beata Zacharyasz UWAGA! Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostanie przesunięty termin składania i otwarcia ofert.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 984