Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.01.2022 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Arkadiusz Maraszek
Gmina Psary Department: Gmina Psary
Deadlines:
Published : 24-01-2022 15:09:00
Placing offers : 24-02-2022 12:00:00
Offers opening : 24-02-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.24 2022-01-24 15:09:00 Proceeding
1. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 71.83 2022-01-24 15:09:00 Proceeding
2. Zał. nr 2 do SWZ Oświadczenie.docx docx 41.4 2022-01-24 15:09:00 Proceeding
3. Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie.docx docx 39.32 2022-01-24 15:09:00 Proceeding
4. Umowa.docx docx 92.81 2022-01-24 15:09:00 Proceeding
5. Zał. nr 5 do SWZ.zip zip 28724.64 2022-01-24 15:09:00 Proceeding
SWZ.docx docx 189.22 2022-01-24 15:09:00 Proceeding
1. Odp_na_pytania-04.02.2022r.pdf pdf 246.25 2022-02-04 11:12:38 Public message
Zmiana_term_skł_i_otw_ofert-08.02.2022r.pdf pdf 191.11 2022-02-08 14:46:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia-08.02.2022r.pdf pdf 40.69 2022-02-08 14:46:38 Public message
2. Zmiana_term_skł_i_otw_ofert-14-02-2022r.pdf pdf 190.31 2022-02-14 13:43:25 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_Ogł_14_02_2022r.pdf pdf 40.71 2022-02-14 13:43:25 Public message
Odp_na_pyt_zmiana_terminu_skł_i_otw_ofert-15-02-2022r.pdf pdf 320.84 2022-02-15 11:58:30 Public message
Załączniki.zip zip 7054.31 2022-02-15 11:58:30 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_Ogłoszenia_15_02_2022r.pdf pdf 40.69 2022-02-15 11:58:30 Public message
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 215.48 2022-02-24 12:14:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 202.94 2022-02-25 10:38:35 Public message
2. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 218.46 2022-04-04 16:00:42 Public message

Announcements

2022-04-04 16:00 Arkadiusz Maraszek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Informacja_o_wybo [...].pdf

2022-02-25 10:38 Arkadiusz Maraszek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-24 12:14 Arkadiusz Maraszek Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Kwota jaką zamawiają [...].pdf

2022-02-15 11:58 Arkadiusz Maraszek 1. Odpowiedzi na pytania. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
2. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.
3. Załączniki.

Odp_na_pyt_zmiana_te [...].pdf

Załączniki.zip

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2022-02-14 13:43 Arkadiusz Maraszek 1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
2. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.

2. Zmiana_term_skł_i [...].pdf

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2022-02-08 14:46 Arkadiusz Maraszek 1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert-08.02.2022r.
2. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia-08.02.2022r.

Zmiana_term_skł_i_ot [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-04 11:12 Arkadiusz Maraszek Odpowiedź na pytanie-04.02.2022r.

1. Odp_na_pytania-04 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1555