Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.262.1.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 w formule zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 26-01-2022 08:23:00
Placing offers : 16-02-2022 09:00:00
Offers opening : 16-02-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.92 2022-01-26 11:18:45 Proceeding
SWZ.docx docx 68.01 2022-01-26 11:18:54 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 28.51 2022-01-26 11:19:19 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie art 125 ust 1.doc doc 130.5 2022-01-26 11:19:19 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ OPZ.doc doc 111.5 2022-01-26 11:19:19 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt umowy .doc doc 352.5 2022-01-26 11:19:19 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - PFU.zip zip 6936.46 2022-01-26 11:21:16 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - (wzór) oświadczenie z art. 108 ust. 5.docx docx 20.12 2022-01-26 11:21:31 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - wykaz wykonanych robót.docx docx 20.43 2022-01-26 11:21:38 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ. wykaz osób.docx docx 19.02 2022-01-26 11:21:56 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - (wzór) zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 22.56 2022-01-26 11:23:12 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana SWZ.doc doc 74.5 2022-02-08 10:00:48 Public message
Przedmiar robót.pdf pdf 308.82 2022-02-08 10:00:48 Public message
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie art 125 ust 1 po zmianach.doc doc 131 2022-02-08 10:00:48 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 45.82 2022-02-08 10:19:24 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art. 222 ust. 5 Pzp.doc doc 49 2022-02-16 09:37:05 Public message
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty- art 253 ust 2.doc doc 53.5 2022-03-07 13:59:18 Public message

Announcements

2022-03-07 13:59 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA o wyborz [...].doc

2022-02-16 09:37 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-02-16 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 3 050 075,00 złotych
2022-02-08 10:19 Katarzyna Mendalka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-08 10:00 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i zmiany SWZ

wyjaśnienia i zmiana [...].doc

Przedmiar robót.pdf

Załącznik Nr 2 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 749