Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/INFR/6WOG/2022 Roboty remontowe ogólnobudowlane i sanitarne w budynku nr 23 w kompleksie wojskowym m. Ustka.

Iwona Małolepsza-Mazur
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 26-01-2022 14:49:00
Placing offers : 10-02-2022 09:30:00
Offers opening : 10-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
06_INFR_SWZ.docx docx 154.55 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 105.81 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Zał_1_SWZ_oświadczeni_o_braku_podstaw_wykluczeniu.docx docx 29.45 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Zał_2_SIWZ_druk_oferta.docx docx 36.96 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Zał_3_Formularz_cenowy.docx docx 23.94 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Zał_4_Przedmiar_robót.pdf pdf 332.49 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Zał_5_STWIORB .doc doc 83 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Zał_6_wykaz osób.doc doc 36 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Zał_7_umowa_załącznik.zip zip 72 2022-01-26 14:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 53.5 2022-02-10 10:37:13 Public message
Inf_o_w_naj._o_06-INFR-.doc doc 207 2022-02-17 12:00:46 Public message
Infoormacja o kwocie.docx docx 23.27 2022-02-10 09:30:00 Public message

Announcements

2022-02-17 12:00 Iwona Małolepsza-Mazur Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inf_o_w_naj._o_06-IN [...].doc

2022-02-10 10:37 Iwona Małolepsza-Mazur Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-02-10 09:30 Buyer message 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przedstawia informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Infoormacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356