Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.26.1.62.2022 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby auli wykładowej w kompleksie budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 36A na działce nr113/2 w Częstochowie

Deadlines:
Published : 09-09-2022 10:19:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.26.1.62.2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.78 2022-09-09 10:19:00 Proceeding
ZP.26.1.62.2022 SWZ.zip zip 331.34 2022-09-09 10:19:00 Proceeding
ZP.26.1.62.2022 Załącznik nr 8 do SWZ_.zip zip 132959.2 2022-09-09 10:19:00 Proceeding
ZP.26.1.62.2022 Odpowiedzi na pytania.docx docx 26.12 2022-09-16 11:56:45 Public message
ZP.26.1.62.2022 Ogłoszenie o zmianie terminu na składanie ofert.pdf pdf 36.88 2022-09-16 11:56:45 Public message
ZP.26.1.62.2022 Załącznik nr 8 do SWZ_zmiana.zip zip 132940.58 2022-09-16 11:56:45 Public message
ZP.26.1.62.2022 Zmiana terminu (2).pdf pdf 36.89 2022-09-23 15:01:28 Public message
ZP.26.1.62.2022 Zmiana terminu składania ofert.docx docx 17.42 2022-09-23 15:01:28 Public message
ZP.26.1.62.2022 Zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 34.92 2022-10-11 11:23:05 Public message
ZP.26.1.62.2022_Unieważnienie.docx docx 31.79 2022-10-12 15:09:17 Public message

Announcements

2022-10-12 15:09 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.62.2022 Informacja o unieważnieniu

ZP.26.1.62.2022_Unie [...].docx

2022-10-11 11:23 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.62.2022 Zbiorcze zestawienie ofert

ZP.26.1.62.2022 Zbio [...].docx

2022-10-11 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 3 097 749,71 zł brutto
2022-09-23 15:01 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.62.2022 Pismo wraz z ogłoszeniem o zmianie terminu

ZP.26.1.62.2022 Zmia [...].pdf

ZP.26.1.62.2022 Zmia [...].docx

2022-09-16 11:56 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.62.2022 Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem nr 8 do SWZ oraz ogłoszeniem o zmianie terminu

ZP.26.1.62.2022 Odpo [...].docx

ZP.26.1.62.2022 Ogło [...].pdf

ZP.26.1.62.2022 Załą [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3045