Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CRK.2610.1.2023 Dostawa sprzętu i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE- postępowanie z podziałem na Część 1,2,3.

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej
Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu
Deadlines:
Published : 14-02-2023 13:07:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2023-OJS032-094061-pl.pdf pdf 163.29 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
SWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY..pdf pdf 686.27 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Część 1 projekt umowy.pdf pdf 335.88 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Część 2 projekt umowy.pdf pdf 338.96 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Część 3 projekt umowy.pdf pdf 335.84 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 203.5 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 45.32 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Formularz cenowy.xlsx xlsx 60.33 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow(2).docx docx 42.63 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow(1).docx docx 46.93 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Oswiadczenie Wykonawców współnie ubiegających się (3).docx docx 38.28 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Oświadczenie - grupa kapitałowa (1).docx docx 40.21 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Oświadczenie dot. spełnienia wymogu elektromobilnoci.docx docx 37.13 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności .docx docx 37.31 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Wykaz dostaw.docx docx 37.42 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Wzór zobowiązania.docx docx 40.03 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
OPZ część 1_komputery.docx docx 65.79 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
OPZ część 2_pracownia OZE.docx docx 41.4 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
OPZ część 3_pracownia spawalnicza.docx docx 46.85 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
Zał do OPZ część 3 Pracownie spawalnicze - rysynek techniczny.pdf pdf 302.54 2023-02-14 13:07:00 Proceeding
PYTANIA DO SWZ I ODPOWIEDZI.pdf pdf 187.09 2023-02-16 09:05:08 Public message
2) PYTANIA DO SWZ I ODPOWIEDZI.pdf pdf 190.28 2023-02-23 14:09:04 Public message
Załącznik nr 1 -Miejsce instalacji filtra - rzut parteru.pdf pdf 332.14 2023-02-23 14:09:04 Public message
Załącznik nr 2 -Pracownie spawalnicze B-02 (przekrój A-A).pdf pdf 206.39 2023-02-23 14:09:04 Public message
3) PYTANIE DO SWZ I ODPOWIEDŹ.pdf pdf 190.22 2023-03-08 16:17:53 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 181.84 2023-03-08 16:19:02 Public message
ZMIANA -OPZ część 3_pracownia spawalnicza.docx docx 52.46 2023-03-08 16:19:02 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf pdf 211.64 2023-03-20 09:49:28 Public message
INFORMACJA.pdf pdf 250.47 2023-03-27 08:16:21 Public message
INFORMACJA.pdf pdf 264.22 2023-04-04 12:36:14 Public message
INFORMACJA.pdf pdf 266.97 2023-04-12 06:35:41 Public message

Announcements

2023-04-12 06:35 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyniku postępowania.

INFORMACJA.pdf

2023-04-04 12:36 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza wynik postępowania w zakresie Części 3 -Sprzęt i wyposażenie do pracowni spawalniczej.

INFORMACJA.pdf

2023-03-27 08:16 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza wynik postępowania w zakresie Części 2 -Sprzęt i wyposażenie do pracowni OZE,

INFORMACJA.pdf

2023-03-20 09:49 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-03-20 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łączną: 1 740 709.08 PLN ,na sfinansowanie przedmiotowego postępowania (Część 1,2,3) kwotę łączną: 1 181 776.08, w tym kwota dla Części 1- 268 044.14 PLN, dla Części 2 - 84 810.34 PLN, dla Części 3 -828 921.60 PLN
2023-03-08 16:19 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ.

zmiana SWZ.pdf

ZMIANA -OPZ część 3_ [...].docx

2023-03-08 16:17 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza treść pytania do SWZ wraz z odpowiedzią.

3) PYTANIE DO SWZ I [...].pdf

2023-02-23 14:09 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza pytania do SWZ wraz z odpowiedziami.

2) PYTANIA DO SWZ I [...].pdf

Załącznik nr 1 -Miej [...].pdf

Załącznik nr 2 -Prac [...].pdf

2023-02-16 09:05 Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej Zamawiający zamieszcza treść pytań, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

PYTANIA DO SWZ I ODP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1633