Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00397801 _33/24 „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie: Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim”

Deadlines:
Published : 04-07-2024 15:57:00
Placing offers : 25-07-2024 10:00:00
Offers opening : 25-07-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2024_BZP 00397801_01.pdf pdf 251 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
SWZ ds. 33-24 .docx docx 115.74 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
SWZ ds. 33-24 .pdf pdf 1181.43 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej - Zadanie nr 1 - dot. KMP w Ostrołęce.odt odt 8.26 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej - Zadanie nr 1 - dot. KMP w Ostrołęce.pdf pdf 404.57 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej -Zadanie nr 2 - dot. KMP w Siedlcach.odt odt 8.18 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej -Zadanie nr 2 - dot. KMP w Siedlcach.pdf pdf 404.38 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej - Zadanie nr 3 - dot. KPP w Przasnyszu.odt odt 8.28 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej - Zadanie nr 3 - dot. KPP w Przasnyszu.pdf pdf 403.76 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej - Zadanie nr 4 - dot. KPP w Makowie Maz..odt odt 8.36 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej - Zadanie nr 4 - dot. KPP w Makowie Maz..pdf pdf 403.78 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 - Przedmiar - Zadanie nr 1 - Modernizacja oświetlenia KMP Ostrołęka.pdf pdf 216.89 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 - Przedmiar - Zadanie nr 2 - oświetlenie KMP Siedlce.pdf pdf 219.34 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 - Przedmiar Zadanie nr 3 KPP Przasnysz.pdf pdf 217.16 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 - Przedmiar oświetlenie KPP Maków Maz.pdf pdf 219.8 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KMP Ostrołęka (zm. dot. OC na 83 tys.).docx docx 52.35 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KMP Ostrołęka (zm. dot. OC na 83 tys.).pdf pdf 562.78 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KMP w Siedlcach (zm. OC. na 83 tys.).docx docx 52.49 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KMP w Siedlcach (zm. OC. na 83 tys.).pdf pdf 564.68 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KPP w Przasnyszu (zm. oc. na 10 tys.).docx docx 52.52 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KPP w Przasnyszu (zm. oc. na 10 tys.).pdf pdf 564.71 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.4 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KPP w Maków Maz. (zm. oc na 39 tys.).docx docx 52.59 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2.4 - PROJEKT umowa Modernizacja oświetlenia zew. na terenie KPP w Maków Maz. (zm. oc na 39 tys.).pdf pdf 564.9 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 29.84 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.pdf pdf 507.95 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 17.15 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 498.93 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.docx docx 18.27 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.pdf pdf 413.13 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.59 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 433.59 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 18.54 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 601.75 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -Wykaz robót.docx docx 16.17 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -Wykaz robót.pdf pdf 413 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ -Wykaz osób.docx docx 18.9 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ -Wykaz osób.pdf pdf 603.94 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Ośw.o aktal.inf.zawartych w oświad..docx docx 16.64 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Ośw.o aktal.inf.zawartych w oświad..pdf pdf 480.59 2024-07-04 15:57:00 Proceeding
Wyjasnienia treści SWZ ds. 33-24 .doc.docx docx 20.03 2024-07-16 14:02:58 Public message
Wyjasnienia treści SWZ ds. 33-24 .pdf pdf 283.25 2024-07-16 14:02:58 Public message
ZP 2077-24 .pdf pdf 112.39 2024-07-16 14:02:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 2024_BZP 00423919_01.pdf pdf 38.48 2024-07-22 13:58:33 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 2 .pdf pdf 301.29 2024-07-22 13:58:33 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ .docx docx 23.86 2024-07-22 13:58:33 Public message
ds. 33-24_ Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 2 .pdf pdf 257.16 2024-07-22 13:58:33 Public message

Announcements

2024-07-22 13:58 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

Małgorzata Wójcik

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

ds. 33-24_ Wyjaśnien [...].pdf

2024-07-16 14:02 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ

z poważaniem
Małgorzata Wójcik

Wyjasnienia treści S [...].docx

Wyjasnienia treści S [...].pdf

ZP 2077-24 .pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 705