Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GSR.271.5.2022.KG Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem

Zamówienia Publiczne
Gmina Wielgie
Deadlines:
Published : 06-05-2022 14:16:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 I-01.pdf pdf 1010.27 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
02 I-02.pdf pdf 1011.08 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
03 I03.pdf pdf 1098.99 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
04 I-04.pdf pdf 1091.32 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
05 I-05.pdf pdf 949.55 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
06 I-06.pdf pdf 86.38 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
07 A-01.pdf pdf 1082.88 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
08 A-02.pdf pdf 1088.49 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
09 A-03.pdf pdf 1210.29 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
10 A-04.pdf pdf 1102.52 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
11 A-05.pdf pdf 1017.03 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
12 A-06.pdf pdf 1048.75 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
13 PZT.pdf pdf 2305.46 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
13 ZESTAWIENIA.pdf pdf 103.42 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
PROJ.ZAG. - CZARNE.pdf pdf 507.04 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
PROJEKT ARCH.-BUD. - CZARNE.pdf pdf 1116.46 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
PROJEKT TECHNICZNY ARCH.-BUD. - CZARNE.pdf pdf 1116.69 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem - przedmiar.pdf pdf 206.86 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
Specyfikacje techniczne Szkoła Czarne.pdf pdf 795.71 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 134.78 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
SWZ .docx docx 90.36 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
załącznik nr 1.docx docx 50.55 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
załącznik nr 2 .docx docx 46.7 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
załącznik nr 4 .docx docx 71.2 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.docx docx 54.06 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.docx docx 54.06 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.docx docx 52.98 2022-05-06 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 .docx docx 44.49 2022-05-18 08:22:03 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 638.97 2022-05-16 13:19:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 506 2022-05-20 11:09:42 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 937.36 2022-05-31 09:09:43 Public message

Announcements

2022-05-31 09:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-20 11:09 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 1 800 000,00 zł brutto.
2022-05-16 13:19 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305