Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.6.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku dla osób z niepełnosprawnościami - obszar architektoniczny”

Zamówienia Publiczne
Powiat Gorlicki
Deadlines:
Published : 26-09-2022 13:20:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 551.88 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
OGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf pdf 110.37 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 1 do swz - Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST).doc doc 272.5 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 2 do swz - projektowane postanowienia umowy.doc doc 444 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 3 do swz - formularz ofertowy.doc doc 221 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 4 do swz - oświadczenie wyklucz. i spełn.warunk..doc doc 210.5 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 5 do swz - zobowiązanie podmiot trzeci.doc doc 232.5 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 6 do swz - tajemnica przedsiębiorstwa.doc doc 228 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 7 do swz - wykaz robót.doc doc 209 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. 8 do siwz - wykaz kadry.doc doc 201.5 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
1. Mapa poglądowa.pdf pdf 125.39 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
1T. Mapa poglądowa.pdf pdf 125.36 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
2. Rzut parteru.pdf pdf 901.77 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
2T. Rzut parteru.pdf pdf 918.71 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
3. Rzut I piętra.pdf pdf 951.04 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
3T. Rzut I piętra.pdf pdf 973.08 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
4. Rzut I piętra.pdf pdf 1805.47 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
4T. Rzut I piętra.pdf pdf 1891.87 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
5. Rzut poddasza.pdf pdf 4208.84 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
5T. Rzut poddasza.pdf pdf 4234.08 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
6. Koncepcja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.pdf pdf 55.64 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
6T. Koncepcja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.pdf pdf 55.71 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
7. Elewacja południowa.pdf pdf 196.76 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
7T. Elewacja południowa.pdf pdf 208.4 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
8. Elewacja zachodnia - fragment.pdf pdf 95.62 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
8T. Elewacja zachodnia - fragment.pdf pdf 96.84 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
9. Elewacja północna - fragment.pdf pdf 90.86 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
9T. Elewacja północna- fragment.pdf pdf 90.8 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
10. Elewacje - zdjęcia.pdf pdf 179.35 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
10T. Elewacje - zdjęcia.pdf pdf 179.25 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
11. Fragment budynku z pomieszczeniami hipoterapii i dogoterapii.pdf pdf 119.02 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
11T. Fragment budynku z pomieszczeniami hipoterapii i dogoterapii.pdf pdf 118.97 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
12T. PZT.pdf pdf 1242.99 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
13T. Projekt przebudowy dojścia-dojazdu do obiektu.pdf pdf 263.6 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf pdf 280.29 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
ELEWACJA PÓŁNOCNA-FRAGMENT.pdf pdf 185.54 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
ELEWACJA ZACHODNIA- FRAGMENT.pdf pdf 183.79 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Karta techniczna ławka.pdf pdf 33.44 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Karta techniczna stojak na rowery.pdf pdf 132.29 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Karta techniczna stolik.pdf pdf 72.18 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Model Dostępnej Szkoły.pdf pdf 2990.88 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Opis arch.bud- SOSW Szymbark.pdf pdf 144.93 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Opis PZT- SOSW Szymbark.pdf pdf 255.34 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Platforma dla osób niepełnosprawnych.pdf pdf 367.21 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Pozwolenie.pdf pdf 2012.08 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Projekt oświetlenia.pdf pdf 30.11 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Projekt techniczny.pdf pdf 461.41 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf pdf 1388.38 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
PZT- Szymbark.pdf pdf 1236.74 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Zał. nr 1 do Modelu Dostępnej Szkoły.pdf pdf 4717.96 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. nr 2 - Przedmiar robót.pdf pdf 110.48 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
zał. nr 4 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST.pdf pdf 548.25 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Załączniki projektu budowlanego- SOSW Szymbark.pdf pdf 112.5 2022-09-26 13:20:00 Proceeding
Zbiorcze zest. ofert - SOSW Szymbark bud.pdf pdf 443.42 2022-10-11 10:51:18 Public message
Zbiorcze zest. ofert - SOSW Szymbark bud.pdf pdf 443.63 2022-10-11 11:11:38 Public message
zawiad.o wyb.najkorz.oferty - SOSW Szymbark bud.pdf pdf 644.35 2022-10-26 14:41:18 Public message

Announcements

2022-10-26 14:41 Zamówienia Publiczne Zamawiający działając na podstawie art.253 ustawy Prawo Zamówień Publicznych publikuje w załączeniu "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Jarosław Górski

zawiad.o wyb.najkorz [...].pdf

2022-10-11 11:11 Zamówienia Publiczne Uwaga !
Zamawiający informuje, iż w poprzednim komunikacie publicznym dotyczącym "Zestawienia Ofert" omyłkowo wskazano tytuł zamówienia, w związku z czym Zamawiający działając na podstawie art.222 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych publikuje w załączeniu informację z otwarcia ofert z poprawnym tytułem zamówienia.
Jarosław Górski

Zbiorcze zest. ofert [...].pdf

2022-10-11 10:51 Zamówienia Publiczne Zamawiający działając na podstawie art.222 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych publikuje informację z otwarcia ofert - w załączeniu.
Jarosław Górski

Zbiorcze zest. ofert [...].pdf

2022-10-10 14:03 Zamówienia Publiczne Zamawiający działając na podstawie art.222 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 297.000 zł brutto.
Jarosław Górski

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 522