Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rz.271.3.2022 Budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w Legionowie

Deadlines:
Published : 25-01-2022 15:18:00
Placing offers : 10-02-2022 12:30:00
Offers opening : 10-02-2022 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_zamowienie_25012022.pdf pdf 162.49 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
SWZ_OPS.pdf pdf 1010.17 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_1.docx docx 49.05 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_2.docx docx 37.47 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_3.docx docx 33.38 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_4.docx docx 39.91 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_5.docx docx 28.74 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_6.docx docx 30.92 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_7.docx docx 52.89 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_8.docx docx 44.84 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_9.docx docx 42.91 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Projekt_umowy.pdf pdf 390.68 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Oświadczenie.pdf pdf 66.65 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
11_Architektura.zip zip 4968.3 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
12_Projekt_rozbiorki.zip zip 18671.88 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
13_Instalacje_elektryczne.zip zip 33071.87 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
14_Instalacje_teletechniczne.zip zip 2997.72 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
15_Instalacje_wod_kan.zip zip 1426.77 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
16_Konstrukcja.zip zip 5065.83 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
17_Przylacze_wod-kan.zip zip 11046.94 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
18_Przylacze_kan_deszcz.zip zip 8983.43 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
19_Instalacje_co.zip zip 4672.75 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
20_Wentylacja_i_klimatyzacja.zip zip 5473.57 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
21_Przebudowa wodociągu.zip zip 8873.08 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
22_Kanalizacja_telekom_do_budynku.zip zip 25087.71 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
24_Pzt.zip zip 4992.59 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
25_Projekt_aranżacji_wnetrz.zip zip 1280.63 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
26_Przedmiary.zip zip 2404.1 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
27_Specyfikacje_techniczne.zip zip 4811.25 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
28_Plan_nasadzen_zastepczych.zip zip 10651.53 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
29_Inwentaryzacja_i_gospodarka_zielenią_istniejącą.pdf pdf 3163.99 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
30_Projekt_budowlany.pdf pdf 46324.31 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
23_Projekt_drogowy.pdf pdf 18004.08 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
31_Projekt_przebudowy_linii_nn.pdf pdf 84612.51 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
32_Montaz_hali_B.pdf pdf 106.81 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
33_Infromacje_uzupełniające.zip zip 2489.27 2022-01-25 15:18:00 Proceeding
Informacja_03022022.pdf pdf 69.77 2022-02-03 12:03:35 Public message
Informacja_04022022.pdf pdf 91.87 2022-02-04 11:59:39 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 70.24 2022-02-10 12:41:42 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 97.86 2022-02-10 13:33:47 Public message
Informacja_wybor_24022022.pdf pdf 117.72 2022-02-24 14:14:36 Public message
Ogloszenie_udzielenie_10032022.pdf pdf 72.79 2022-03-10 12:00:02 Public message

Announcements

2022-03-10 12:00 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00081607/01 z dnia 10 marca 2022 r.

Ogloszenie_udzieleni [...].pdf

2022-02-24 14:14 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja_wybor_240 [...].pdf

2022-02-10 13:33 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 12:41 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-02-04 11:59 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 4 lutego 2022 roku

Informacja_04022022. [...].pdf

2022-02-03 12:03 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 3 lutego 2022 roku

Informacja_03022022. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 916