Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 70/2022 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - zasobniki, namioty, moskitiery, plecaki, maty

Deadlines:
Published : 08-04-2022 09:27:00
Placing offers : 18-05-2022 08:00:00
Offers opening : 18-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 199.87 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
SWZ.docx docx 75.05 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - Druk oferta.docx docx 32.74 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - Formularz cenowy.docx docx 19.13 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 89.96 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 4A - WTU - zadanie nr 1.pdf pdf 406 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 4B - WTU - zadanie nr 2.pdf pdf 4487.12 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 4C - WTU - zadanie nr 3.pdf pdf 604.16 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 4D - WTU - zadanie nr 4.pdf pdf 3076.86 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 4E - WTU - zadanie nr 5.pdf pdf 1964.72 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - Klauzula informacyjna.docx docx 23.29 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 - Klauzula jakosciowa.pdf pdf 12539.11 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 - Protokól reklamacyjny.docx docx 17.41 2022-04-08 09:27:00 Proceeding
Zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.doc doc 60.5 2022-04-27 11:52:43 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 67.89 2022-04-27 11:52:43 Public message
Odpowiedzi I.docx docx 638.18 2022-05-06 14:14:55 Public message
Zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.05.2022.doc doc 50 2022-05-10 11:10:39 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 10.05.2022.pdf pdf 66.56 2022-05-10 11:10:39 Public message
Odpowiedzi II.docx docx 10082 2022-05-10 11:17:10 Public message
Odpowiedzi III.docx docx 24.18 2022-05-12 13:51:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 14.18 2022-05-18 13:44:33 Public message
Informacja - wybor zad. nr 5 - na strone.docx docx 19.82 2022-06-06 12:08:38 Public message
Informacja - wybor zad. nr 1 i 2 - na strone.docx docx 20.29 2022-06-14 07:13:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - zadanie nr 5.pdf pdf 116.66 2022-06-27 10:23:56 Public message
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 13.09 2022-05-18 08:00:00 Public message

Announcements

2022-06-27 10:23 Magdalena Ptak Ogłoszenie o wyniku postępowania - zadanie nr 5

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-14 07:13 Magdalena Ptak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 oraz nr 2

Informacja - wybor z [...].docx

2022-06-06 12:08 Magdalena Ptak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 5.

Informacja - wybor z [...].docx

2022-05-18 13:44 Magdalena Ptak Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2022 r.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-18 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota jaką zamawiają [...].docx

2022-05-12 13:51 Magdalena Ptak Wyjaśnienia z dnia 12.05.2022 r.

Odpowiedzi III.docx

2022-05-10 11:17 Magdalena Ptak Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.05.2022 r.

Odpowiedzi II.docx

2022-05-10 11:10 Magdalena Ptak Informacja o zmianie treści SWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.05.2022 r.

Zmiana SWZ i ogłosze [...].doc

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-06 14:14 Magdalena Ptak Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.05.2022 r.

Odpowiedzi I.docx

2022-04-27 11:52 Magdalena Ptak Informacja o zmianie treści SWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SWZ i ogłosze [...].doc

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1566