Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SI.222-3/22 Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 5+150-6+150 o dł. 1,0 km

Joanna Grzegorek
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 13-05-2022 13:07:00
Placing offers : 02-06-2022 10:00:00
Offers opening : 02-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
bea7ebd9-e00b-4ed7-bbf2-c62fc47707cc.pdf pdf 5324.42 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
ST 364 5+150 - 6+150.doc doc 482.5 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
SWZ .docx docx 151.98 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz oferty.docx docx 19.47 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia....docx docx 16.36 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 3 zobowiazanie innego podmiotu do udostepniania...docx docx 13.61 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 4 -oswiadczenie dotyczace przynależności lu braku....docx docx 12.66 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykas dostw-ułsugrobot budowlanych.docx docx 14.1 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 6 - wykaz osób .docx docx 13.68 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 7- wykaz narzędzi....docx docx 13.47 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 8 - umowa.docx docx 46.34 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 9 - Kosztorys ofertowy .doc doc 36 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
zał. nr 10 - oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie.docx docx 13.97 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
Przedmiar 364 5+150 - 6+150.doc doc 35 2022-05-13 13:07:00 Proceeding
bc032b2b-eab8-450b-8c4e-fbb4dfcdd066.pdf pdf 3709.99 2022-05-25 12:47:54 Public message
zał. nr 1 - formularz oferty — po zmianie.docx docx 19.47 2022-05-25 12:47:54 Public message
zał. nr 8 - umowa — po zmianie.docx docx 45.66 2022-05-25 12:47:54 Public message
Zał. nr 11 - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 16.13 2022-05-25 12:47:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #612628.pdf pdf 46.89 2022-06-02 12:41:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kopia (3).pdf pdf 121.25 2022-06-15 11:41:35 Public message

Announcements

2022-06-15 11:41 Joanna Grzegorek Dzień dobry, w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-02 12:41 Joanna Grzegorek Dzień dobry, w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-02 10:00 Buyer message 395 062,12 zł brutto
2022-05-25 12:47 Joanna Grzegorek Dzień dobry, w załączeniu pismo dotyczące zmiany nr 1 do SWZ.oraz załączniki nr 1 i 8 do których wprowadzone zostały zmiany i sprostowania, oraz nowy załącznik nr 11 - oświadczenie o braku wpisu na listę osób i podmiotów , wobec których są stosowane środki o których mowa w art 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022 r., POZ. 835).

bc032b2b-eab8-450b-8 [...].pdf

zał. nr 1 - formular [...].docx

zał. nr 8 - umowa — [...].docx

Zał. nr 11 - Oświadc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 468